Projecten: Natuurbouw

Vernatting percelen voor verbetering biotoop

In opdracht van Overijssels Landschap. Vernatting percelen om biotoop voor weidevogels te verbeteren.

1.jpg