Projecten: (Water)Bodemsanering

Sanering speelplek Greenterweg - Kampen

In opdracht van de gemeente Kampen hebben wij een bodemsanering uitgevoerd aan de speelplek Greenerwerg. 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
- Opruimwerkzaamheden
- Groen- en snoeiwerkzaamheden
- Afvoeren verontreinigde grond
- Aanvoeren en leveren van grond
- Terugplaatsen van de bestaande terrein inrichting
- Overige bijkomende werkzaamheden

 

 


2.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
10.jpeg