Projecten: Wegenbouw

Rotonde Natuurbelevingscentrum | Buitenring N702

In opdracht van Provincie Flevoland hebben wij bij de aansluiting van de N702 met de Oostvaardersbosplaats en het Natuurbelevingscentrum een rotonde aangelegd.

Onze werkzaamheden bestonden in de hoofdzaak uit:
- Het uitvoeren van diverse voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
- Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
- Het leveren en verwerken van zand
- Het aanbrengen en monitoren van zakbakens
- Aanbrengen horizontale en verticale drainage
- Aanbrengen duikers
- Toepassen verkeersmaatregelen
- Diverse bijbehorende werkzaamheden


fotoplaceholder.png