Projecten: Waterbouw

Restauratie brug | Moddermansdiep

In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Groningen hebben wij de brug bij Moddermansdiep in Gemeente Westerwolde gerestaureerd.

Onze werkzaamheden bestonden in de hoofdzaak uit:
- Opbreken/frezen asfaltverhardingen
- Onderhoud aan bestaand betonwerk, reparaties, conserveringen, e.d.
- Conserveringswerkzaamheden
- Aanbrengen voegen en goten
- Vervangen conservering stalen leuning
- Aanbrengen asfaltverharding
- Leveren en aanbrengen van markering
- Herstellen metselwerk


1.JPG
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg