Projecten: Natuurbouw

Realisatie Vistrap Sterrebos

In opdracht van waterschap Noorderzijlvest hebben wij een vistrap gerealiseerd in het Sterrebos natuurgebied, te Roden.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:
- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden
- opschonen watergangen
- graven, vervoeren en verwerken grond
- verwerken van vrijgekomen grond
- leggen duiker
- bouwen brug
- bouwen vistrap
- plaatsen terreinafscheidingen
- inzaaien
- bijkomende werkzaamheden


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
12.jpg
13.jpg
10.jpg
11.jpg
9.jpg