Projecten: Natuurbouw

Raamcontract Waterschap Vechtstromen

In 2014 is uit een fusie tussen de waterschappen Regge & Dinkel en Velt & Vecht het waterschap Vechtstromen ontstaan. Hierdoor is er een beheergebied ontstaan van 225.000 hectare dat zich uitstrekt over 3 provincies en 23 gemeenten. Het hoofddoel van waterschap Vechtstromen is het beheren en onderhouden van watergangen, waterzuiveringsinstallaties en het waterpeil. Dit is dan weer onderverdeeld in losse doelen, met elk hun eigen functie en werkzaamheden.

Momenteel zijn wij ‘’raamcontractant’’ in alle 6 percelen en hebben wij aan diverse kleine en grote opdrachten mogen werken, waaronder in recente periode:
-          Het aanbrengen en vernieuwen van beschoeiing en vervangen van duikers in de omgeving Slagharen.
-          Uitvoeren van diverse zaag- en snoeiwerkzaamheden vanaf het water langs het Ommerkanaal.
-          Uitvoeren van maai- en korfwerk voor onderhoud van de watergang. Zowel handmatig als met de machine in het gehele gebied.
-          Uitvoeren van bagger- en grondwerkzaamheden in Klazienaveen en Zwartemeer.

Tevens staan wij paraat voor eventuele calamiteiten, zoals omgevallen bomen of stuwing in watergangen bij hevige neerslag.

Hieronder ziet u foto’s van enkele werkzaamheden die wij hebben uitgevoegd voor waterschap Vechtstromen in perceel A en B van het beheergebied.


IMG_0407b.jpg
IMG_0415b.jpg
IMG_0424b.jpg
1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg
5b.jpg
6b.jpg
1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
12b.jpg
13b.jpg