Projecten: Waterbouw

Opwaardering Turfroute, Peelrug - Klein Groningen

In opdracht van de Provincie Fryslan hebben wij baggerwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het verruimen van het vaarwegprofiel van de Opsterlanske Kompanjonsfeart.
Het uitgevoerde werk ligt in en langs vaarweg A21, Opsterlanske Kompanjonsfeart tussen Peelrug en Klein Groningen in de gemeente Oostellingwerf en de gemeente Opsterland.

De werkzaamheden waren onder andere:
- het snoeien/verwijderen van bomen en begroeiing
- het verwijderen van beschoeiingen
- het uitvoeren van baggerwerkzaamheden
- het uitvoeren van grondwerkzaamheden
- het aanbrengen van kunststof damwanden
- het aanbrengen van steenbestorting
- het afwerken en inzaaien van terreinen.


IMG_3255.JPG
IMG_3256.JPG
IMG_3260.JPG
IMG_3265.JPG
IMG_3267.JPG
IMG_3270.JPG
IMG_3288.JPG
IMG_3294.JPG
IMG_3295.JPG