Projecten: Waterbouw

Onderhoud watersysteem Waterschap Vechtstromen

Onderhoud watersysteem voor Waterschap Vechtstromen, werkzaamheden voorjaar 2021

Aanbrengen van beschoeiing
In de afgelopen maanden hebben we ongeveer 2225 meter beschoeiing aangebracht, om het uitgezakte talud stevigheid te bieden en een stabiel onderhoudspad of berm te garanderen. Nabij de Kosseweg te Schuinesloot is 1730 meter geplaatst. Verder zijn op locaties in het gebied Slagharen-Zwinderen-Coevorden kleinere trajecten aangepakt. Ook in Zwartemeer, Erica en Schoonebeek is diverse nieuwe beschoeiing aangebracht. De beschoeiing bestaat uit ronde palen met daarachter vlechtmatten. De palen worden gezet middels een trilblok aan een hydraulische graafmachine. Naast het afwerken en inzaaien van de taluds zijn bijbehorende werkzaamheden, als het verlengen van duikers en drainage, in eigen beheer uitgevoerd.

De komende weken gaan we in Dalerveen 350 meter beschoeiing zetten en renovatiewerk aan duikers uitvoeren.

Herstelwerkzaamheden aan schouwpaden en taluds
In maart en april zijn we met verschillende kleine en grote rups- en mobiele kranen bezig geweest met grondwerk langs watergangen in het gebied Coevorden-Schoonebeek-Emmen. Doel was om schades in taluds en onderhoudspaden, zoals verzakkingen en gaten, te herstellen in het begin van het groeiseizoen. Tevens zijn diverse lengtes pad geëgaliseerd en delen watergang gebaggerd om een goede waterdoorvoer en veilig onderhoud te waarborgen.

In juni gaan wij starten met maaionderhoud bij de kunstwerken in het gebied Coevorden-Schoonebeek-Emmen. Deze opdracht hebben we onlangs gegund gekregen en betreft meerdere jaren. In 3 maaironden per jaar worden ruim 350 sluizen, stuwen en vispassages gemaaid en ander benodigd groenonderhoud gepleegd.

Eerdere door ons uitgevoerde werkzaamheden binnen dit project vind je hier.


IMG_1723-Kosseweg_bewerkt.jpg
IMG_1802_ingezaaid_Kosseweg_oost_bewerkt.jpg
IMG_1742-Zwartemeer_Meerwijk_NZ_bewerkt.jpg
Meerwijk_NZ_1_bewerkt.jpg
afwerken_bocht_1_bewerkt.jpg
13b.jpg
12b.jpg