Projecten: (Water)Bodemsanering

Onderhoud watergangen in Oostelijk en Zuidelijk Fl

In opdracht wan Waterschap Zuiderzeeland hebben wij onderhoud uitgevoerd aan de watergangen.

Het werkgebied betrof gemeente Zeewolde en gemeente Dronten.


fotoplaceholder.png