Projecten: (Water)Bodemsanering

Onderhoud stadswater en vervangen kunstwerken

In opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben wij onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd op diverse locaties in Zwolle, Heino en Heeten.

Het werk bestond in hoofdzaak uit:
- het treffen van voorbereidende werkzaamheden
- het inrichten van overslaglocaties
- het baggeren van watergangen
- het vervoeren van vrijkomend sediment
- het reinigen van duikers
- het verrichten van werkzaamheden t.b.v. vernieuwing van 3 L-wandstuwen
- het aanleggen / vernieuwen van een 15-tal bootinlaten
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden


1a.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
7.jpg
9.jpg
10.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg