Projecten: Natuurbouw

Natuurontwikkeling langs de Eem

HAZ heeft het project Natuurontwikkeling buitendijkse gebieden langs de Eem in 2015 uitgevoerd en opgeleverd.
Waterschap Vallei en Veluwe wilde op drie plekken langs de Eem natuur ontwikkelen: Bruggematen, Wolkenberg, eiland De Grote Melm en het Gat van Nes (Melmplas).
Voorheen bestonden deze gebieden vooral uit grasland en met het nieuwe inrichtingsplan voorzag men in meer poelen, kleine rietstroken, natte graslanden en een met de Eem mee-stromende nevengeul. Het gat van Nes was een oude zandwinput die nu gedempt is.
Het betrof een UAC-gc contact.

Het werk bestond voornamelijk uit:
- Ontwerp opstellen en verzorgen van de benodigde vergunningen
- Uitvoeren archeologisch onderzoek
- Verificatie en validatie van ontwerp en uitvoering
- Ontwerpen en aanbrengen van 2 wandel/fiets bruggen
- Ontwerpen en aanbrengen van 1 verkeersbrug
- Ontwerpen en aanbrengen van 2 stuwen
- Uitvoeren kleionderzoek Winnen van klei ca. 40.000 m3
- Aanbrengen van duikers


fotoplaceholder.png