Projecten: Natuurbouw

Herinrichting Tsjongerdal

In opdracht van provincie Fryslân hebben wij werkzaamheden verricht voor de herinrichting van het Tsjongerdal.

Het werk bestond in hoofdzaak uit:
- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden
- opschonen watergangen
- dempen watergangen
- graven natuursloot
- graven watergang
- plaggen
- verwerken grond in terrein
- leggen en verlengen duikers
- verlengen faunatunnels
- opnemen en herplaatsen faunarasters
- plantwerkzaamheden
- inzaaien
- bijkomende werkzaamheden.


fotoplaceholder.png