Projecten: Wegenbouw

Herinrichting Hoofdweg - Nijeholtpade

In opdracht van de Gemeente Weststellingwerf hebben wij werkzaamheden verricht ten behoeve van de herinrichting van de Hoofdweg in Nijeholtpade.
De asfaltweg is aangelegd in omgekeerd dakprofiel met een molgoot voorzien van straatkolken in het midden. De vuilwaterriolering is vervangen en daarnaast is een regenwaterafvoer aangelegd.
Tevens zijn er versmallingen aangebracht om de snelheid te beperken en zijn er overrijdbare trottoirs aan weerskanten van de weg gerealiseerd.

Onze werkzaamheden bestaan in de hoofdzaak uit:
- Opruimwerkzaamheden
- Verwijderen bitumineuze verhardingen
- Verwijderen elementenverhardingen
- Verwijderen funderingen
- Aanbrengen riolering
- Aanbrengen funderingen
- Aanbrengen bitumineuze verhardingen
- Aanbrengen elementenverhardingen
- Groenwerkzaamheden
- Bijkomende werkzaamheden


1b.jpg
Hanneke_Zonderland,_Mariska_Rikkers_en_Deborah_van
1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg
1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg
5b.jpg
6b.jpg
7b.jpg
8b.jpg
9b.jpg
1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg
5b.jpg
6b.jpg
7b.jpg
8b.jpg
10b.jpg
11b.jpg
9b.jpg
1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg
5b.jpg