Projecten: Wegenbouw

Groot Onderhoud Laarakkers - Ommen

In opdracht van de gemeente Ommen voeren wij de werkzaamheden uit voor het bestek 'Groot Onderhoud Laarakkers'. 

Op 1 september 2021 is door wethouder Leo Bongers en mevrouw Reinie Doorn het startschot gegeven en het bouwbord onthult.
Vanaf 13 september starten wij met de buiten werkzaamheden. Het werk is opgedeeld in 15 verschillende fases. De 1e fase betreft de Wentholtstraat, en neemt ca. 4 weken in beslag.
Meer informatie en de laatste nieuwsbrieven zijn te vinden in onze bouwapp.

Over het gehele project worden door ons de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Opbreekwerkzaamheden asfalt- en elementenverhardingen
- Frezen asfalt(dek)lagen
- Grondwerkzaamheden
- Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen
- Aanbrengen van kolken
- Deelreparaties en wortelfrezen riolering
- Aanbrengen van funderingslagen
- Aanbrengen opsluitingen
- Aanbrengen van elementenverhardingen
- Aanbrengen van coating
- Aanbrengen van terreininrichtingen
- Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

 

 


2_edit.jpg
3_edit.jpg
1_Jonkheer_van_Nahuystraat_09-12-2021.JPG
2_Jonkheer_van_Nahuystraat_09-12-2021.JPG
1_Bouwmeesterstraat_09-12-2021.JPG
2_Bouwmeesterstraat_09-12-2021.JPG