Projecten: Waterbouw

Grond-, en oeverwerken vaarroute Ezumazijl

In opdracht van gemeente Noardeast-Fryslân zijn wij begonnen met het aanleggen van een vaarroute tussen Ezumazijl en Oostmahorn. Het gaat hier om het doortrekken van de Súd-Ie naar Oostmahorn. Naast het verruimen van de watergang moeten er op diverse plaatsen beschoeiing worden aangebracht. Tevens zullen er verschillende bijkomende werkzaamheden plaats vinden, zoals het dempen van watergangen, ophogen van terreinen en het verplaatsen van toegangswegen tot erfsituaties.


1b.jpg
2b.jpg
1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg
8b.jpg
7b.jpg