Projecten: Natuurbouw

Grensmeander in de Vecht

In opdracht van Waterschap Vechtstromen hebben wij het werk 'Grensmeander in de Vecht' uitgevoerd.

Het werk is uitgevoerd in het Vechtdal tussen de Nederlandse grens bij Laar en stuw de Haandrik met als doel het vergroten van het winterbed door middel van het verplaatsen van de regionale kering, het graven van een meander, het deels dempen en opnieuw inrichten van de oorspronkelijke loop en het inrichten van het rivierdal.

Het uitgevoerde werk bestond in hoofdzaak uit:
- het verrichten van rooi-, sloop- en opbreekwerkzaamheden
- graven, vervoeren en verwerken grond
- verrichten van werkzaamheden t.b.v. natuurbouw
- het aanbrengen van verhardingen
- het aanbrengen van stortsteen
- het verrichten van bijbehorende werkzaamheden
- het plaatsen van terreinafscheidingen
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.


1a.jpg
1b.jpg
1f.jpg
5.jpg
2017-06-16-PHOTO-00000114.jpg
2017-06-16-PHOTO-00000115.jpg
2017-06-16-PHOTO-00000116.jpg
2017-06-16-PHOTO-00000124.jpg
Grensmeander.jpg