Projecten: Bouwrijp maken

Bouwrijp maken Weideblick Meppel

In opdracht van Weideblick Ontwikkeling B.V. zijn wij in augustus gestart met het bouw- en woonrijp maken van Weideblick Meppel.
Het uit te voeren werk is gelegen ten noorden van De Guldenmiddenweg en ten westen van de Nieuwe Meppelerweg te Meppel.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- diverse opruimwerkzaamheden
- het uitvoeren van grondwerk voor o.a. cunetten, rioolsleuven, watergangen
- het toepassen van bemalingen
- aanbrengen van VWA, HWA, IT riolering en drainage
- aanbrengen van funderingslagen
- aanbrengen asfaltverhardingen
en bijkomende werkzaamheden.

 


IMG_01.jpg
meppel9.jpg
meppel1.jpg
meppel6.jpg