Projecten: Bouwrijp maken

Bouwrijp maken Olmenkwartier

Gemeente Lelystad wil woonwijk Warande uitbreiden met een nieuw deelgebied, genaamd het Olmenkwartier.
Om deze nieuwe woonwijk te realiseren moeten alle kavels bouwrijp gemaakt worden. Het gebied ligt naast het Olmenpark en bied plaats voor 150 woningen.
De naam 'Olmenkwartier' komt voort uit het feit dat de wegen die door dit gebied lopen elkaar kruisen en het gebied opdeelt in 'kwartieren'.


1b.jpg
2b.jpg