Projecten: Bouwrijp maken

Bouwrijp maken Hasselt om de Weede

Aan de noordoostzijde van de kern Hasselt ligt een uniek gebied dat in de komende jaren wordt ingericht als woongebied, genaamd "Om de Weede".
Het nieuwe woongebied bied plaats voor 425 woningen, waaronder enkele villa's, met een uniek uitzicht over de Vaart.
De naam "Om de Weede" komt voort uit de voormalige rivierarm De Weede die door het gebied stroomt.
Om het nieuwe woongebied te realiseren moeten alle kavels bouwrijp gemaakt worden. 

Onze werkzaamheden bestaan in de hoofdzaak uit
- Opruimwerkzaamheden;
- Bemalingswerkzaamheden;
- Grondwerkzaamheden;
- Rioleringswerkzaamheden;
- Drainagewerkzaamheden;
- Verhardingswerkzaamheden;
- Zaaiwerk.

Planning:
Begin oktober starten wij met het zandtransport voor de aanleg van de wegen, aansluitend brengen we het riool
Na het aanbrengen van het riool komen de nuts partijen voor de aanleg van elektra, water en telecom
Als laatste worden de wegen verhard met een tijdelijke bestrating die in de woonrijp maak fase vervangen wordt door definitief straatwerk
De planning is dat eind 2019 de bouwrijp maak fase gereed is

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.zwartewaterland.nl/deweedehoven

Bewonersbrieven:
Bewonersbrief #1 2019
Bewonersbrief #2 2019


1b.jpg
3b.jpg
6b.jpg
8b.jpg
11b.jpg
12b.jpg
15b.jpg
13b.jpg
17b.jpg
19b.jpg
18b.jpg
24b.jpg
21b.jpg