Projecten: Bouwrijp maken

Bouw- en Woonrijp maken "Plan Koster" IJsselmuiden

In opdracht van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling hebben wij verscheidene kavels te IJsselmuiden bouw- en woonrijp gemaakt.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
- diverse opruimingswerkzaamheden
- grondwerken
- aanbrengen van riolering (VWA, IT, RWA)
- aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen
- aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen
- bijkomende werkzaamheden


1.jpg
2.jpg