Projecten: Bouwrijp maken

Bouw- en woonrijp maken Gorecht-West Fase 4

In opdracht van Gemeente Midden-Groningen zijn wij gestart met Fase 4 van het bouw- en woonrijp maken van Gorecht-West.
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Goeman Borgesiusstraat, Troelstralaan, De Savornin Lohmanlaan en Thorbeckelaan in Hoogezand.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- diverse opruimwerkzaamheden
- het verwijderen van asfaltverhardingen
- het verwijderen van elementenverhardingen
- het verwijderen van kunststof- en betonrioleringen
- het verwijderen van nutsleidingen
- het ontgraven van cunetten
- het ontgraven van watergangen
- het afvoeren van grond
- het leveren en verwerken van zand
- het leveren en aanbrengen van pvc riolering en drainage
- het leveren en stellen van kolken en putten
- het leveren en aanbrengen van funderingen van menggranulaat
- het aanbrengen van vrijgekomen elementenverhardingen
- het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen
- bijkomende werkzaamheden
- onderhoud gemaakte werken


1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg
5b.jpg
Hoogezand_Juni_01_edit.jpg
Hoogezand_Juni_03_edit.jpg
Hoogezand_Juni_05_edit.jpg
Hoogezand_Juni_06_edit.jpg
img_01.jpg
img_02.jpg
img_04.jpg