Projecten: (Water)Bodemsanering

Baggerwerkzaamheden Stroobossertrekvaart

In opdracht van Gemeente Achtkarspelen hebben wij baggerwerkzaamheden uitgevoerd rondom de spoorbrug die de Stroobossertrekvaart kruist, aan de Oostzijde van Buitenpost.

Het werk bestond in de hoofdzaak uit:
- Voorbereidende werkzaamheden
- Het verwijderen van groen
- Het uitvoeren van grondwerkzaamheden (baggeren)
- Het aanbrengen van damwanden
- Het aanbrengen van bodem- en oeverbescherming
- Het aanbrengen van een fietsbrug
- Het aanbrengen van remmingwerken en afsluitpalen
- Bijkomende werkzaamheden


fotoplaceholder.png