Projecten: (Water)Bodemsanering

Baggerwerkzaamheden Niehoofsterdiep

In opdracht van Waterschap Nooderzijlvest starten wij binnenkort met de baggerwerkzaamheden aan het Niehoofsterdiep.

Onze werkzaamheden bestaan in de hoofzaak uit:
- Diverse opruimingen
- Snoeien van bomen
- Opschonen watergangen
- Afvoeren verontreinigde baggerspecie
- Verwerken vrijgekomen baggerspecie
- Uitpeilen (controle) watergangen
- Herstellen van werkstroken
- Toepassen rijplaten en draglineschotten
- Toepassen verkeersmaatregelen
- Overige bijkomende werkzaamheden

Bewonersbrieven:
Bewonersbrief #1 2020


1b.jpg
2b.jpg