Projecten: (Water)Bodemsanering

Baggeren Veelerdiep en vijvers Ter Apel

In opdracht van het Waterschap Hunze en Aa's starten wij in september 2014 met het baggeren van het Veelerdiep, aansluitend wordt de beschoeiing vervangen. In het voorjaar van 2015 worden een aantal vijvers in Ter Apel gebaggerd.


683-01_Veelerdiep.jpg