Projecten: (Water)Bodemsanering

Baggeren Oude Vaart

Op 7 november 2016 zijn we in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het baggeren van een gedeelte van de Oude Vaart ter hoogte van Uffelte.

De volgende werkzaamheden zijn hier uitgevoerd:
- het ontgraven van baggerspecie
- het ontgraven van de vaste bodem
- het vervoeren van ontgraven materiaal naar de overslaglocatie
- het overslaan van ontgraven materiaal
- het vervoeren van vrijgekomen materiaal
- het vrijgekomen materiaal verwerken in het depot
- het inrichten/beheren en ontmantelen van het baggerdepot

Het werk is opgeleverd in april 2017.


1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg