Projecten: Natuurbouw

Aanleg natuurvriendelijke oevers Oude Diepje

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest zijn we begonnen met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Oude Diepje ten westen van Winsum.
De oever wordt verflauwd aangelegd, over een afstand van 1.5km, waardoor er meer ruimte ontstaat voor water en biodiversiteit in de vorm van waterplanten, vissen en waterinsecten, wat op den duur de waterkwaliteit verbeterd.

Archeologische vondst

Bij archeologisch onderzoek in opdracht van waterschap Noorderzijlvest zijn in de oever van het Oude Diepje bij Winsum oude beenderen van 3 kalveren gevonden.
Op de botten van de dieren zijn snijsporen aangetroffen. Het lijkt erop dat ze geslacht zijn en vervolgens op de oever achtergelaten. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat klopt en hoe oud de beenderen zijn.

Het Oude Diepje ligt tussen het Reitdiep en Winsum en maakte tot 1629 deel uit van het Reitdiep. Daarna werd deze meander van het Reitdiep afgesneden door het graven van het Garnwerder Rak. De meanders van het Oude Diepje werden open gehouden voor de afwatering. Door het uitblijven van grootschalige ruilverkaveling is de oude loop nog goed zichtbaar en bleven de omgeving en oevers redelijk intact. Dat was aanleiding om een archeologisch onderzoek te doen voorafgaand aan werkzaamheden.


1b.jpg
3b.jpg
5b.jpg
6b.jpg
8b.jpg
9b.jpg
10b.jpg
11b.jpg
13b.jpg
12b.jpg