Projecten: Natuurbouw

Aanleg natuurvriendelijke oevers Houtribtocht

Opdrachtgever Waterschap Zuiderzeeland i.s.m Staatsbosbeheer. De Houtribtocht loopt door het Zuigerplasbos aan de rand van de bebouwde kom te Lelystad. Er is een oude beschoeiing die verwijderd wordt. Daarna worden de taluds vergraven en de watergangen verbreedt. De vrijkomende grond wordt verwerkt in een uitzichtheuvel en de ATB route. Uitvoering november-december 2014.

B3hKtzjCUAA1M6P.jpg
B3hKNLyCYAAWPyT.jpg
B26LjkhIYAEIG_f_(1).jpg