Projecten: Wegenbouw

Aanleg fietspad Apeldoorn

In opdracht van de gemeente Apeldoorn hebben wij een fietspad aangelegd tussen de Pletterijweg en Edisonlaan.

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:
- Opbreken elementen verharding
- Opbreken en/of frezen asfaltverharding
- Leveren en aanbrengen zand
- Aanbrengen menggranulaat t.b.v. fundering
- Leveren en aanbrengen betonverharding
- Leveren en aanbrengen stelconplaten
- Leveren en aanbrengen asfaltverharding
- Aanbrengen kolken
- Aanbrengen kantopsluitingen
- Aanbrengen elementenverharding
- Aanbrengen markeringen
- Groenwerkzaamheden (zaaien)
- Het uitvoeren van bijkomende werken.


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg