Projecten: Bouwrijp maken

Aanleg duurzame oevers voor Oostelijk Flevoland

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland voeren wij de werkzaamheden uit voor de verduurzaming van verschillende oevers in Oostelijk Flevoland.
Momenteel werken wij aan de Zeebiestocht Zuid, hier ontgraven wij een nieuwe duurzame oever. Daarnaast brengen wij ruim 4000 meter nieuwe beschoeiing aan voor de versteviging van het talud.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Leveranties beschoeiingsmaterialen
- Verwijderen beschoeiing
- Verwijderen en/of aanbrengen schijnduiker(s)
- Vervangen/verlengen eindduiker(s)
- Aanleggen van een duurzame oevers profiel
- Aanleggen van een traditionele beschoeiing
- Aanleggen onderwater beschoeiing en traditionele beschoeiing
- Inzaaien oevers
- Herstellen taluds
- Grond ontgraven
- Grond verwerken
- Grond afvoeren
- Aanbrengen, instandhouden, afvoeren van rijplaten
- Afvoer van vrijgekomen materialen
- Ter beschikking stellen van personeel en materieel
- Verrichten van alle bijkomende werkzaamheden


IMG_03.jpg
IMG_05.jpg
IMG_06.jpg
IMG_08.jpg
IMG_12.jpg