Certificering

Ons bedrijf is VCA**, ISO 9001:2015 en BRL 7000 protocol 7001 en CO2-bewust niveau 5 gecertificeerd.
Klik hier voor ons VCA-certificaat
Klik hier voor ons ISO-certificaat 
Klik hier voor ons BRL-certificaat
Klik hier voor ons CO2-bewust-certificaat niveau 5
Beleidsverklaring
 

CO-2 Prestatieladder

 

Doel
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Deze website geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw organisatie kan werken.

Uitgangspunten
Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:
- Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie.
- Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

Organisatie
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de certificering, t.b.v. het gebruik door opdrachtgevers en aannemers. Op de site van de organisatie vindt u o.a. certificaathouders en basisdocumentatie: www.skao.nl / www.co2-prestatieladder.nl . Klik hier voor de link naar HAZ als certificaathouder op deze site.

SKAO

Documenten HAZ:
Emissie inventaris rapport 2016
Emissie inventaris rapport 2017
Emissie inventaris rapport 2018
Emissie inventaris rapport 2019 1
Emissie inventaris rapport 2020
Emissie inventaris rapport 2021
CO2 managementverklaring
Reductiedoelstellingen
Reductiedoelstellingen 2019-1
Reductiedoelstellingen 2020
Reductiedoelstellingen 2021 - 2022
Interne en externe communicatie
Actieve deelname initiatief
Footprint 2015
Footprint 2016-1
Footprint 2016-2 
Footprint 2016
Footprint 2017-1 
Footprint 2017-2
Footprint 2017
Footprint 2018-1
Footprint 2018-2
Footprint 2018
Footprint 2019-1
Footprint 2019
Footprint 2020-1
Footprint 2020
Footprint 2021-1
Ketenanalyse, duurzaam combischot
Ketenanalyse betonproducten Vd Bosch
Vd Bosch
Emissie inventaris project Zwartewaterland
Rapportage project Baggeren Niehoofsterdiep

Facebook