Projecten: Grond

Opwaardering Turfroute traject D, Peelrug - Klein

In opdracht van de Provincie Fryslan hebben wij baggerwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het verruimen van het vaarwegprofiel van de Opsterlanske Kompanjonsfeart.

Het uitgevoerde werk ligt in en langs vaarweg A21, Opsterlanske Kompanjonsfeart tussen Peelrug en Klein Groningen in de gemeente Oostellingwerf en de gemeente Opsterland.

De werkzaamheden waren onder andere:

- het snoeien/verwijderen van bomen en begroeiing;

- het verwijderen van beschoeiingen;

- het uitvoeren van baggerwerkzaamheden;

- het uitvoeren van grondwerkzaamheden;

- het aanbrengen van kunststof damwanden;

- het aanbrengen van steenbestorting;

- het afwerken en inzaaien van terreinen.