Projecten: Natuurbouw

Natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders

In opdracht van Prolander en de Provincie Groningen zijn wij gestart met de herinrichting van natuurgebied De Drie Polders. Dit gebied wordt ingericht als waterberging voor 1,2 miljoen kuub water, om wateroverlast voor aanliggende gebieden te voorkomen. Om dit plan te realiseren moeten wij allereerst bestaande AC-duikers verwijderen en diverse dammen saneren. Vervolgens kunnen wij starten met het vergraven van oevers en het aanleggen van kaden, een nieuw gemaal, verscheidene duikers en een windwatermolen.


1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
5b.jpg
8b.jpg
9b.jpg
1b.png
2b.png
3b.jpg
1b.jpg
2b.jpg
4b.jpg
5b.jpg
6b.jpg
7b.jpg
8b.jpg
9b.jpg
10b.jpg
11b.jpg
1b.jpg
2b.jpg