Projecten: Wegenbouw

Herinrichting de Taanderij - Zwartsluis

In opdracht van de gemeente Zwartewaterland verrichten wij werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Taanderij te Zwartsluis. 

De volgende werkzaamheden voeren wij uit:
- Voorbereidende werkzaamheden
- Opruimingswerken
- Grondwerken
- Aanbrengen riolering
- Kantopsluiting
- Verhardingen
- Groenvoorzieningen
- Bijkomende werkzaamheden


IMG_01_edit.jpg
IMG_03_edit.jpg
IMG_05_edit.jpg