Projecten: Bouwrijp maken

Bouwrijp maken Hasselt om de Weede

Aan de noordoostzijde van de kern Hasselt ligt een uniek gebied dat in de komende jaren wordt ingericht als woongebied, genaamd "Om de Weede".
Het nieuwe woongebied bied plaats voor 425 woningen, waaronder enkele villa's, met een uniek uitzicht over de Vaart.
De naam "Om de Weede" komt voort uit de voormalige rivierarm De Weede die door het gebied stroomt.
Om het nieuwe woongebied te realiseren moeten alle kavels bouwrijp gemaakt worden. 

www.zwartewaterland.nl/deweedehoven

Onze werkzaamheden bestaan in de hoofdzaak uit:
- Opruimwerkzaamheden;
- Bemalingswerkzaamheden;
- Grondwerkzaamheden;
- Rioleringswerkzaamheden;
- Drainagewerkzaamheden;
- Verhardingswerkzaamheden;
- Zaaiwerk.

Planning:
begin oktober starten wij met het zandtransport voor de aanleg van de wegen, aansluitend brengen we het riool

na het aanbrengen van het riool komen de nuts partijen voor de aanleg van elektra, water en telecom

als laatste worden de wegen verhard met een tijdelijke bestrating die in de woonrijp maak fase vervangen wordt door definitief straatwerk

de planning is dat eind 2019 de bouwrijp maak fase gereed is


1b.jpg
verbeelding_1b_zuid_de_weede_Hoven_kl.jpg